۱۳۹۷ خرداد ۴, جمعه

🎋۴خرداد راز ماندگاری و سرفرازی یک نسل


گرامیداشت شهیدان بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق ایران

گل گزاری بر سر مزار آنها همراه با شعار خون حنیف میجوشد رجوی میخروشد


https://vimeo.com/271746720 فیلم گل گزاری


ادامه 


بنیانگذاران سازمان مجاهدین
محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان


راز سحرگاه چهارم خرداد
تصورش را بکنید؛❗️
 ۵۱سال پیش سه جوان دانشجو دور هم جمع شدند تا مسیری برای مبارزه پیدا کنند، این سه جوان قبل از این‌که موفق شوند حتی اسمی برای تشکلشان بگذارند دستگیر و اعدام شدند. با این وجود همان تشکل ماند و روئید و قد کشید و اکنون به هیأت دیرپاترین و عظیم‌ترین سازمان انقلابی ‌منطقه درآمده است.
۱٫ چرا بزرگترین جریان❓ 
۲٫ راز ماندگاری❓ 
💢اعدام بنیانگذاران :
یک سری از سربازان را آورده بودند که آنها را اعدام کنند. امّا, هیچ کس توی خط آتش نرفت. هیچ سربازی حاضر نشد به آنها شلیک کند.حنیف و یارانش  حتّی، اجازه ندادند چشمهایشان را ببندند. افسر آتش که این صحنه را دید، ناچار شد برود یک سری دیگر از نفرات کادر و درجه دار را بیاورد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر