۱۳۹۷ شهریور ۸, پنجشنبه

ایران-جمشید پیمان:‌ نعل وارونه ی امروز شیخ حسن در مجلس آخوندی

سخنرانی حسن روحانی امروز( دوشنبه ۲۸ ـ۰۸ ـ۲۰۱۸) در مجلس آخوندی بیشتر از هر چیز به روضه خوانی یک آخوند منبری کم سواد شبیه بود تا یک رئیس جمهور در جلسه پاسخ به پرسش های نمایندگان! البته از رئیس جمهور یک نظام فاسد و مبتنی بر دغل و شارلاتانیسم مطلق، انتظار دیگری داشتن، نشانه ی عارضه ی چشم است!
شیخ حسن روحانی،این دروغگوی فریبکار و شریک تفکیک ناپذیر تلنبار کردن انواع مصائب بر سر و دوش مردم ایران و از عاملان اصلی نکبت چهل ساله،امروز در مجلس آخوندی کوشید بحران های عمیق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را که از وجود و عملکرد نظام جمهوری اسلامی نشات گرفته است، به قیام مردم و کشورهای خارجی منسوب کند. این عصاره ی ریا و دنائت می خواهد با صحنه سازی، یک دروغ بزرگ دیگر را به خورد مردم ایران بدهد: می خواهد به دیگران بباوراند که علت بحران های مرگباری که امروز جامعه ایران درگیرشان است، مداخله خارجی و شورش ها و اعتصاب ها و قیام مردم ایران است!.
او در همان مقدمه ی وراجی های طولانی اش...

ادامه در لینک

 https://bit.ly/2oo88gx

#ایران                            
#اعتراضات_سراسرى #براندازم            
#iran   #IranRegimeChange