۱۳۹۶ اسفند ۲۱, دوشنبه

ایران-پیام چهارشنبه سوری:‌ آتش جواب آتش-مسعود کلانی


در درون کیوسکی بر روی تپه‌ای بلند مشرف بر شط‌العرب که به آن موضع D می‌گفتیم، مشغول نگهبانی و دیدبانی بودم که صدایی به گوشم رسید. متوجه مفهوم آن نشدم ولی احساس کردم کسی با لحن سؤالی چیزی می‌پرسد:
«نمیخواهی… »؟!
« نمیخواهی برای نشست روز بیایی»؟!
این صدای خواهر مهین بود که به‌عنوان جانشین فرمانده مرکز می‌خواست همراه با تعدادی از فرماندهان گردان خواهر با ما فرمانده دسته‌ها نشست روزانه بگذارد.نامش مرضیه بود اما کمتر کسی او را به این نام می‌شناخت.
مهین، نهمین ستاره از خاندان پرافتخار رضایی، مرضیه رضایی
او حالا در کنار خواهر نازنینش آذر قرار دارد. آذر رضایی خواهر بزرگش بود که در مصاف با انبوه پاسداران هار تا دندان مسلح در ۱۹ بهمن ۶۰ در عاشورای مجاهدینبه شهادت رسید.
مجاهد شهید آذر رضایی
«اما در عاشورای مستمر مجاهدین نقطة اوج، ۱۹بهمن همان سال بود که آزمایشی صعب و دشوار را روسفیدانه از سر گذراندیم. در صف استقبال احمد پیشاپیش همه ایستاده است.
احمد رضایی برادر بزرگش بود که در یک نبرد حماسی و نابرابر با مأموران ساواک شاه در ۱۱بهمن سال ۵۰ در محاصره مأموران تا دندان مسلح قرار گرفته بود، متهورانه به سینه دشمن زد تا از آن، جرقه‌ای بزرگ با شعله‌ای بلند برخیزد و آسمان تاریک میهن را نورافشان کند. 
و اما مهدی رضایی، برادر قهرمان دیگرش؛ یک ابراهیم دیگر در آتش که در ۱۹ سالگی توسط رژیم شاه به جوخه تیرباران سپرده شد.او در بیدادگاه نظامی حکومت پهلوی، در بیانیه دفاع از خود، رژیم شاه را به محاکمه کشید و گفت:
مهدی رضایی در بیدادگاه شاه
«ما کسانی نبودیم که درد مردم را ببینیم و ساکت بشینیم. همچنانکه مولای ما علی در خطبه شقشقیه می‌فرماید: اینکه خداوند از کسانی که به ماهیت این روابط به ماهیت این مسأله آگاهی دارند و از آنان پیمان و عهد گرفته که ساکت ننشینند بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم. 

آخرین وداع مادر رضاییها با گل سرخ انقلاب مهدی رضایی 

مجاهد شهید مهین رضایی در عملیات کبیر فروغ جاویدان
او پس از ۳۰خرداد ۶۰ به نهاد حفاظت سازمان مجاهدین منتقل و در سال ۶۱ از کشور خارج شد و به منطقه مرزی انتقال یافت. مهین که فرمانده یکی از تیپ‌های پیاده مکانیزه ارتش آزادیبخش ملی ایران در عملیات فروغ جاویدان بود.
♨️و بدین گونه بود که مجاهد صدیق مهین (مرضیه) رضایی از خانواده و خاندان بزرگ رضایی پس از ۴دهه مجاهدت و فداکاری در رکاب راهبران پاکباز عقیدتی‌اش مسعود و مریم، به‌سوی خواهران و برادران قهرمانش شتافت تا گواهی باشد برای آزادگی و آزاد منشی نسل‌های اخیر ایران.  و اکنون در مقاومت سازمان‌یافته و در نسل کانون‌‌های شورشی در سراسر ایران نمایندگی می‌شوند تا هدف بزرگ مردم ایران در سرنگونی دیکتاتوری آخوندی را محقق کنند.
ادامه مطلب  https://bit.ly/2IwYEvZ