۱۳۹۷ خرداد ۲۹, سه‌شنبه


رسیدن زمان تحقق یک آرمان برحقرژیم آخوندی از یکطرف با دجالیت می‌کوشد هماورد اصلی خودش یعنی مجاهدین و شورای ملی مقاومت را کوچک و بی‌اهمیت نشان دهد و از سوی دیگر واقعیت‌های سرسخت جهان عینی، اورا مجبور می‌کند تمام قوایش را درمقابله با این آلترناتیو به‌کار بگیرد، چنین رویکردی، از آن پدیده‌ای متناقض و دوگانه‌ ساخته‌است و اذعان به نقش مجاهدین میکند.

تماس روحانی با ماکرون : عامل تظاهرات [مجاهدین] است

📚ادامه مطلب


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر